ارزش صادرات محصولات کشاورزی ترکیه سه برابر ایران + نقشه وضعیت کشورهای جهان در سال 2014

کشاورزی یکی از استراتژیک‌ترین حوزه‌های اقتصادی کشورها محسوب می‌گردد. در این پست ارزش میزان صادرات محصولات کشاورزی کشورهای دنیا در سال 2014 بر روی نقشه نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود ارزش صادرات این محصولات برای کشور ترکیه سه برابر ایران می‌باشد.

 

 

[نمودار شماره :2]

دیدگاه ها