افت 51 واحدی شاخص قیمت انرژی در جهان

در گزارش بانک جهانی در ماه اکتبر 2015 پیش‌بینی شده که شاخص قیمت انرژی در جهان تا پایان 2015 افت 51 واحدی داشته و در سال 2016 نیز روند کاهشی آن ادامه یابد. شاخص قیمت یا شاخص بها متغیری در اقتصاد می‌باشد که تحولات قیمت را بر مبنای یک سال پایه نشان می‌دهد. در این بررسی مقدار 100 برای سال پایه 2010 در نظر گرفته شده‌است. بر اساس این گزارش شاخص قیمت تمام گرو‌ه‌های کالا غیر از خوراکی‌ها روند نزولی داشته‌است. شاخص قیمت خوراکی‌ها که در سال 2014 با 111 واحد کاهش به 7 رسیده‌بود در سال 2015 به مقدار 91 افزایش یافته‌ و در سال 2016 نیز روند صعودی را ادامه خواهد داد.

 

 

[نمودار شماره :1]

 

[نمودار شماره :2]

دیدگاه ها