ایران دومین کشور پرجمعیت خاورمیانه

جمعیت خاورمیانه براساس آمارهای موجود حدود 410 میلیون نفر بوده و میانگین نرخ رشد جمعیت در این منطقه 2.1 درصد می‌باشد. براساس آخرین آمار رسمی ارائه شده توسط مرکز آمار ایران و مصر در پنجم دسامبر 2015 مصر با جمعیت 88.5 میلیون نفر و ایران با جمعیت 78.8 میلیون نفر دو کشور پر جمعیت خاورمیانه می‌باشند. آخرین آمار رسمی درباره حمعیت ترکیه مربوط به سال 2013 می‌باشد که بر اساس مقادیر موجود جمعیت فعلی حدود 78.2 تخمین زده شده و این کشور را در رده سوم پرجمعیت‌ترین کشورهای خاورمیانه قرار می‌دهد. مقادیر مربوط به کشورهای یمن، سوریه، امارات، اردن، فلسطین، لبنان، بحرین و قبرس نیز تخمینی می‌باشد. کشورهای بحرین، عمان  قطر به ترتیب با نرخ رشد سالانه 7.35، 5.13 و 4.29 سه کشور اول از نظر این شاخص بوده و ایران با نرخ رشد 1.29 درصد قبل از قبرس شانزدهمین کشور منطقه می‌باشد. همچنین با توجه به داده‌های موجود زمان دو برابر شدن جمعیت برای ایران 54 سال تخمین زده شده که بیشترین زمان بین کشورهای منطقه است.

 

 

[نمودار شماره :1]

 

[نمودار شماره :2]

 

[نمودار شماره :3]

 

[نمودار شماره :4]

 

[نمودار شماره :5]

دیدگاه ها