وضعیت تیم ملی هندبال ایران در آسیا از 1989 تا کنون

تیم‌ملی هندبال ایران در سال‌های اخیر پیشرفت خوبی داشته و در سال 2014 بهترین مقام تاریخ شرکت این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا یعنی مقام سوم آسیا بدست آمد. در ادامه روند رو به پیشرفت این تیم در بازی‌های آسیایی و مسابقات قهرمانی آسیا آمده‌است. همانطور که در آمار قابل‌مشاهده است بهترین مقام این تیم در بازی‌های آسیایی نائب‌قهرمانی در سال 2010 و بهترین مقام در مسابقات قهرمانی آسیا کسب مقام سوم در سال 2014 می‌باشد. بدترین نتایج به‌دست آمده از سال 2000 به بعد در مسابقات قهرمانی آسیا کسب رتبه هفتم در سال‌های 2004 و 2010 بوده‌است.

 

 

[نمودار شماره :1]

 

 

[نمودار شماره :2]

دیدگاه ها