روند تغییرات تولید ناخالص ملی ایران در 50 سال گذشته

رشد ناخالص داخلی در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین، معمولاً یک سال، در یک کشور تولید می‌شود. روند تغییرات این شاخص در 50 سال گذشته همواره رو به رشد بوده است. اما بررسی میزان رشد آن در هر سال نشان از فراز و فرودهایی دارد. بگونه‌ای که بیشترین میزان رشد مربوط به سال 53 بوده و مقدار آن برابر 67.5 درصد می‌باشد. پس از آن سال 2 با افزایش 47.7 درصدی در رتبه دوم قرار دارد. کمترین مقدار هم مربوط به سال 65 با 1.3 درصد و پس از آن سال 88 با 5.1 درصد رشد بوده است.

 

[نمودار شماره :1]

 

 

 

[نمودار شماره :4]

دیدگاه ها

قسمت نظرات برای این پست غیر فعال شده است