سهم پنج درصدی ایرانیان ساکن در امارات از جمعیت این کشور

جمعیت افراد ایرانی – آمریکایی بین پانصدهزار نفر تا یک میلیون نفر تخمین زده می‌شود که اکثر آنها جزو تحصیل‌کرده‌ترین و موفق‌ترین اقشار جامعه آمریکا می‌باشند. اگر میانگین ایرانیان ساکن در آمریکا را 750 هزار نفر در نظر بگیریم این کشور بالاترین جمعیت ایرانی خارج از کشور را دارا می‌باشد. امارات و ترکیه نیز با 500 هزار نفر ایرانی بین شهروندان خود در رتبه دوم و سوم قرار می‌گیرند. سهم ایرانیان مقیم در امارات بیش‌از پنج درصد جمعیت این کشور است. ایرانیان کویت و سوئد به ترتیب با سهم 1.34 و 0.96 درصد از جمعیت این کشورها در رده‌های بعدی قرار دارند.

 

[نمودار شماره :1]

 

[نمودار شماره :2]

دیدگاه ها