مرگبارترین انواع سرطان در ایران و جهان

روزانه افراد زیادی به انواع سرطان مبتلا می‌شوند که تنها 50 درصد آنها قابل‌ درمان می‌باشند. آخرین آمار جهانی ارائه شده درباره این بیماری مربوط به سال 2012 می‌باشد. با توجه به این آمار می‌توان دید 13 درصد مبتلایان در جهان به سرطان ریه دچار هستند و لذا شایع‌ترین نوع سرطان در جهان می‌باشد. اما در ایران بالاترین آمار ابتلا مربوط به سرطان پستان با 9795 نفر بوده و مرگبارترین نوع، سرطان معده با آمار 8247 نفر کشته می‌باشد. در جامعه مردان ایرانی بالاترین آمار ابتلا و مرگ این بیماری مربوط به سرطان معده بوده که از 6640 مورد ابتلا به این بیماری 5665 مورد آن منجر به مرگ شده‌است. بالاترین آمار ابتلا و مرگ بین زنان ایرانی مربوط به سرطان پستان است که از 9795 مورد مبتلا 3304 مورد آن منجر به مرگ شده‌است. اما  مرگبارترین، سرطان مری با حدود 92 درصد ابتلا که منجر به مرگ شده می‌باشد و پس از آن سرطان ریه 89 درصد و سرطان معده با 85 درصد آمار مرگ و میر خطرناک‌ترین انواع سرطان در کشور می‌باشند.

 

 

[نمودار شماره :1]

 

 

[نمودار شماره :2]

 

 

[نمودار شماره :3]

 

 

[نمودار شماره :4]

دیدگاه ها