Marlboro پر فروش‌ترین برند سیگار در آمریکا

کشور آمریکا با سرانه مصرف سیگار بیش از هزار نخ یکی از کشورهای پرمصرف در این زمینه می‌باشد و بزرگترین کمپانی‌های تولید سیگار دنیا در این کشور می‌باشند. با توجه به آمار موجود در سال 2013 بیش از صد میلیارد نخ سیگار با برند Marlboro در این کشور به فروش  رسیده که این برند را به پرفروش‌ترین برند سیگار در آمریکا تبدیل کرده‌است. برندهای Newport و Pall Mall که دو برند پرفروش بعدی می‌باشند به ترتیب حدود 35 درصد و 20 درصد برند Marlboro فروش داشته‌اند.

 

 

[نمودار شماره :1]

دیدگاه ها