برچسب: اروپا

افول مشارکت مردم در انتخابات پارلمان اروپا

کشورهای اروپایی در سال‌های گذشته با افول میزان مشارکت شهروندانشان در انتخابات پارلمانی مواجه هستند. بگونه‌ایکه متوسط مشارکت مردم در انتخابات پارلمان اروپا از حدود 62 درصد در سال 1979 به 42.61 درصد در سال 2014 کاهش یافته است. در میان کشورهای اروپایی انگلیس همواره نرخ مشارکت زیر 40 درصد داشته و کشورهای آلمان و فرانسه نیز شاهد کاهش مشارکت شهروندان خود هستند.

1111111111 اجتماعی

بارسلونا مالک بزرگترین ورزشگاه اروپا

در این پست لیستی از ده ورزشگاه فوتبال بزرگ اروپا براساس ظرفیت آنها ارائه شده‌است. در این لیست ورزشگاه نیوکمپ در شهر بارسلون کشور اسپانیا که ورزشگاه اختصاصی باشگاه پرطرفدار بارسلونا می‌باشد با ظرفیت 99,354 نفر دارای بیشترین صندلی تماشاچی بین ورزشگاه‌های اروپا می‌باشد. ورزشگاه‌های ومبلی لندن و سانتیاگو برنابئو مادرید به ترتیب با ظرفیت 90 هزار نفر و 85454 نفر در رده‌های بعدی قرار دارند. 

Camp-Nou ورزشی