برچسب: تعداد اعدام سالیانه

ایران دارای بالاترین آمار اعدام در جهان

عفو بین‌الملل سازمانی غیر دولتی می‌باشد که با داشتن بیش از سه میلیون عضو در زمینه حمایت از حقوق بشر فعالیت می‌کند. براساس آمار این سازمان در سال 2014 حداقل 2466 نفر به اعدام محکوم شده‌اند که نسبت به سال قبل 28 درصد افزایش داشته‌است. روند تغییرات تعداد اجرای حکم اعدام در ایران نشان‌دهنده کاهش 22 درصدی این شاخص در سال 2014 می‌باشد.

hanging اجتماعی