برچسب: مرگ‌ومیر

اورست دهمین کوه پرخطر برای کوه‌نوردان

آناپورا با ارتفاع 8091 متر، در 55 کیلومتری هیمالیا واقع شده و شش قله با ارتفاع بیش از 7200 متر دارد. این کوه با ارتفاع 8091  و نرخ مرگ‌ومیر 38 درصد هشتمین قله مرتفع و اولین کوه خطرناک دنیا است. کوه‌های K2 چین و نانگاپاربات پاکستان به ترتیب با نرخ مرگ‌ومیر 23.2 و 22.3 دو کوه پرخطر بعدی می‌باشند. قله هیمالیا با ارتفاع 8848 متر و نرخ مرگ‌ومیر 5.7 درصد بلندترین قله دنیا و دهمین قله خطرناک دنیا می‌باشد. 

قلل-خطرناک ورزشی

2014 سال سیاه صنعت هواپیمایی در جهان

با توجه به آمار ICAO در سال 2014 بیش‌از 3.2 میلیارد نفر از طریق خطوط هوایی در سراسر جهان مسافرت کرده‌اند که نسبت به سال قبل افزایش 5 درصدی داشته‌است. از بین پروازهای غیرنظامی انجام‌شده در سال 2014 تعداد 98 سقوط به وقوع پیوسته که نرخ سقوط 3 درصدی را برای پروازهای این سال رقم می‌زند. 98 سقوط اتفاق افتاده در سال 2014 منجر به مرگ بیش از 900 مسافر شده که بالاترین مقدار از سال 2010 به بعد می‌باشد و به طور میانگین هر سقوط هواپیما در این سال منجر به مرگ 9 نفر شده‌است.

سوانه اجتماعی

آمار 9 هزار نفری تلفات جاده‌ای در نیمه اول سال 94

در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 9 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای جام خود را از دست دادند. در این میان استان خراسان رضوی با 749 نفر در جایگاه نخست قرار گرفته و استان‌های فارس، تهران و اصفهان با 748، 647 و 593 نفر به ترتیب در جایگاه‌های دوم تا چهارم قرار دارند. ایلام و کهگیلویه و بویراحمد نیز با 84 و 87 نفر در انتهای فهرست استان‌های قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در مدت مشابه سال 93 استان فارس با 807 متوفی دارای رتبه نخست بوده و استانهای خراسان رضوی، تهران و اصفهان با 724، 674 و 600 نفر در جایگاههای دوم تا چهارم قرار گرفته بودند. همچنین آمار کل متوفیان سوانح رانندگی در 6 ماهه دوم 93 برابر 9306 نفر بوده است.

حوادث-رانندگی اجتماعی